U bent hier: 

 1. Beperk verzuim door rouw

  Foto van een bos bij zonsondergang.

  Herkent u dit? 

  De partner van een van uw medewerkers is recent overleden. De medewerker is ziek gemeld. Inmiddels stapelt het werk op de afdeling zich op en moet daarvoor een passende oplossing gezocht worden. U wilt daarom graag weten wat u kunt verwachten qua verzuim, maar bent terughoudend in het er rechtstreeks naar vragen. U bent begripvol richting deze medewerker en wilt voorkomen dat ernaar vragen als ongepast wordt ervaren. 

  U wilt in de huidige omstandigheden geen druk op de medewerker zetten, maar ook het verzuim niet oneindig laten duren. U wilt graag dat het goed gaat met deze medewerker en ook dat hij/zij zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. 


  Is wat u nu doet helpend?

  Veel (HR) managers weten niet goed hoe het beste om te gaan met een medewerker die rouwt.  “Neem alle tijd die je nodig hebt” is een veelgebruikte strategie. Maar het is niet per definitie helpend voor de specifieke situatie waarin de medewerker verkeert. U wilt het beste voor hem/haar, en ook voor de organisatie. Het is lastig om de juiste balans te vinden op het snijvlak van die ogenschijnlijk tegengestelde belangen.


  Wilt u dit effect ook?

  Onderzoek toont aan dat met gerichte begeleiding van medewerkers met een verlieservaring de verzuimduur kan worden teruggebracht met 28%*.

  U geeft blijk van goed zorg richting de werknemer met de verlieservaring, in tijden dat hij/zij het moeilijk heeft. Dat wordt ook gezien door de overige medewerkers. U laat zien dat duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap geen loze kreten zijn, maar concrete acties. Zo verhoogt het ook de loyaliteit en medewerkerstevredenheid in het algemeen, terwijl uw doel: concrete hulp aan die ene medewerker, ook gerealiseerd wordt.

  *Neijenhuis, van Wielink en Wilhelm 2012

   

  Hoe kunt u dat bereiken?

  Ik begeleid medewerkers die, al dan niet recent, een verlieservaring hebben gehad, en daardoor niet (volledig) in staat zijn hun werk te doen, of daarin dreigen vast te lopen. Denk hierbij o.a. aan de volgende verlieservaringen:

  verlies van partner
  verlies van kind
  verlies van de eigen gezondheid of die van partner of kind
  verlies van relatie, bijv. bij echtscheiding of verbreking contact tussen ouder en kind
  verlies van een collega, door overlijden, maar bijvoorbeeld ook door een reorganisatie

   

  Wat zijn de kosten?

  40% van de werknemers die een dierbare verliezen meldt zich ziek, na korte of langere tijd. En dan blijven ze gemiddeld 170 dagen thuis. 

  Bij een jaarloon van €50.000,- kost het u €23.611,- als u niets doet. Dat is uitsluitend het brutoloon, dus zonder bijkomende werkgeverslasten of kosten voor vervanging.

  Stel dat u begeleiding inschakelt en dat verzuim met 28% beperkt. Dat scheelt u dan bruto €6.611,- Uw werknemer voelt zich sneller beter en is sneller weer aan het werk. Dat is best een investering waard.


  Informatief gesprek

  Ik nodig u uit voor een informatief gesprek. Tijdens dit (telefonische) gesprek:

  bekijken en analyseren we de specifieke situatie van uw medewerker en uw organisatie
  bespreken we wat u evt. vandaag al kan doen richting uw medewerker
  bekijken we wat voor de lange termijn gewenst is
  mijn aanbod

  Dit informatieve gesprek is vooral bedoeld voor:

  - de leidinggevende van de medewerker
  - de verzuimbegeleider van de medewerker
  - HR managers die meer willen weten over rouw in deze specifieke situatie en/of in het algemeen